VERTEX 3kW z MPPT 

Fabrycznie nowy inwerter falownik wyspowy (off-grid)
Vertex 3 kW z MPPT oraz możliwością ładowania akumulatorów (czysta sinusoida).
Przeznaczony do zasilania instalacji elektrycznych NIE podłączonych do krajowej sieci energetycznej (np. domki i działki rekreacyjne nie podłączone do krajowej sieci energetycznej)(wyposażenie:płyta cd z oprogramowaniem,kabel USB,instrukcja w języku angielskim,polska w opracowaniu) na innej naszej aukcji wersja tego inwertera w opcji on/off-Grid z instrukcją polską.
Fotowoltaiczny falownik Vertex może dostarczać energię do obciążających go urządzeń z wykorzystaniem generatora fotowoltaicznego, agregatu prądotwórczego oraz z baterii akumulatorów. Kiedy moc wyjściowa z generatora PV jest wystarczająca,możliwe jest jednoczesne zasilanie podłączonych jako obciążenie urządzeń oraz ładowanie akumulatorów.


Najważniejsze cechy produktu:

o Mikroprocesorowe sterowanie obsługą podłączonych urządzeń gwarantuje najwyższy poziom niezawodności
o Czysta sinusoida na wyjściu
o Różnorodne żródła zasilania: Energia słoneczna, bateria akumulatorów łącznie 48 V DC, generator 230V lub publiczna sieć energetyczna
o Wbudowany automatyczny układ śledzenia punktu maksymalnej mocy (MPPT)
o Specjalnie zaprojektowana izolacja pomiędzy inwerterem a baterią akumulatorów dla zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa obsługi.
o Inteligentny wyświetlacz wyprodukowanej energii z możliwością pamiętania wyników do 15 lat
o Wyprowadzone porty komunikacyjne do współpracy z PC oraz monitoringu za pomocą specjalnego software
o Dostępne standardy to: RS-232/USB ts , opcjonalnie Modbus, SNMP, komunikacja GPRS, AS400
o Swobodne ustawianie maksymalnego prądu ładowania do 25 A w zależności rodzaju i od pojemności zastosowanych akumulatorów
o Wysoka sprawność przetwarzania energii: Energia solarna na 230V AC z efektywnością do 95.5% o Wysoka sprawność przetwarzania energii: Energia z akumulatorów na 230V AC z efektywnością do 92%

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Nieco aktualnych informacji dla osób chcących wkrótce zaangażować się czynnie w produkcję energii elektrycznej w mikroinstalacji fotowoltaicznej :
Zgodnie z ostateczną wersją projektu ustawy o Odnawialnych Żródłach Energii opublikowaną na stronie Ministerstwa Gospodarki w dniu 9.10. 2012 oraz ostateczną wersją projektu ustawy wprowadzjącej tzw. trójpak energetyczny: Ustawa- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo energetyczne, ustawę - Prawogazowe oraz ustawę o odnawialnych źródłach energii
1. Wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji i w małej instalacji nie będzie podlegało koncesji
2. Produkcja energii elektrycznej w mikroinstalacjach zostanie zwolniona z akcyzy, sprzedaż nadwyżek wyprodukowanej w mikroinstalacji energii nie będzie uznawana za prowadzenie działalności gospodarczej, odbiorca końcowy będzie miał zagwarantowaną prawem możliwość odsprzedaży operatorowi sieci energetycznej nadwyżki energii wyprodukowanej nad zużytą.
3. Uproszczeniu ulegnie przyłączanie mikroinstalacji do sieci energetycznej a jeżeli producent energii elektrycznej w mikroinstalacji jest przyłączony do sieci energetycznej jako odbiorca końcowy, a moc zainstalowana mikroinstalacji, o przyłączenie której ubiega się ten podmiot, nie jest większa niż określona we wcześniej wydanych warunkach przyłączenia, przyłączenie do sieci odbywa się na podstawie zgłoszenia przyłączenia
mikroinstalacji złożonego w przedsiębiorstwie energetycznym, do którego sieci ma zostać przyłączona mikroinstalacja i po zainstalowaniu odpowiednich układów zabezpieczających i licznika inteligentnego. W innym przypadku przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej odbywa się na podstawie umowy o przyłączenie do sieci.4. Cena skupu energii wyprodukowanej w mikroinstalacjach do 10 kW usytuowanych na budynkach w okresie pierwszych dwóch lat obowiązywania ustawy wyniesie 1zł 30 gr
Kreator stron www - przetestuj!