INFINISOLAR 3 kW

Fotowoltaiczny falownik hybrydowy INFINITI może dostarczać energię do obciążających go urządzeń z wykorzystaniem generatora fotowoltaicznego, publicznej sieci energetycznej oraz z baterii akumulatorów. Kiedy moc wyjściowa z generatora PV jest wystarczająca,możliwe jest jednoczesne zasilanie podłączonych jako obciążenie urządzeń,ładowanie akumulatorów a nawet dostarczanie wyprodukowanej nadwyżki do publicznej sieci energetycznej w celu jej odsprzedaży operatorowi sieci ( zgodnie z planowaną ustawą o OŹE).
Kreator stron www - przetestuj!