Panele solarne firmy 
           Sungen International Ltd.
         o mocy maksymalnej 100 W                    cienkowarstwowe ("Thin film PV module")                  model: SG-HN100-GG LV
      klemy montażowe 
Kontroler jest przeznaczony do systemów autonomicznych, nie połączonych z siecią energetyczną.
Swoim działaniem chroni akumulator przed przeładowaniem oraz nadmiernym rozładowaniem.
Proces Ładowania został zoptymalizowany pod kątem wydłużenia czasu żywotności akumulatora
i zwiększenia wydajności całego systemu solarnego.
Chociaż kontroler jest prosty w użyciu i obsłudze, prosimy o dokładne przeczytanie i stosowanie
się do instrukcji obsługi. Pomoże to w pełni wykorzystać wszystkie funkcje oferowane przez kontroler
i zwiększyć efektywność instalacji solarnej.

Do kontrolera można podłączyć oświetlenie, silniki, pompy itp. na prąd stały.
Kontroler do zasilania odbiorników pobiera prąd bezpośrednio z akumulatora .
Przykładowy schemat połączeń:
Zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994/24/83) zabrania się kopiowania, rozpowszechniania i powielania wyżej przedstawionych treści i materiałów bez zgody firmy Wind.EW W przypadku naruszenia zakazu zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tego tytułu i jednocześnie informujemy, że grozi za to grzywna oraz kara pozbawienia wolności od 6 m-cy do lat 5 (art. 115.1).
W ofercie posiadamy też
zestawy fotowoltaiczne do zastosowań stacjonarnych
służące do ładowania akumulatorów 12/24V metodą
pulsacyjną , z ochroną przed przeładowaniem
i nadmiernym rozładowaniem akumulatora, systemem
MPPT (śledzenia punktu mocy maksymalnej baterii
słonecznej), dwoma timerami sterującymi odbiornikami.
Kontroler ładowania Tracer 1210RN
Napięcie nominalne - 12 V / 24 V
Nominalny prąd ładowania / obciążenia - 10 A
Max. napięcie wejściowe baterii słonecznej:
Tracer-1210RN - 100 V
Max. moc wejściowa paneli solarnych
system dla akumulatora 12 V - 130 W
system dla akumulatora 24 V - 260 W
Kontroler podczas uruchomienia automatycznie rozpoznaje napięcie
znamionowe układu. Jeśli napięcie akumulatora(ów) jest niższe niż 18 V,
system zostaje rozpoznany jako 12 woltowy. Jeżeli napięcie akumulato-ra(ów) jest wyższe niż 18 V,
system jest rozpoznawany jako 24 woltowy
Wartość napięcia generowanego przez panel solarny nie może prze-wyższać max. dopuszczalnego napięcia kontrolera.
Przed podłączeniem upewnij się, jakie najwyższe napięcie bez obciążenia (VOC) może genero-wać panel solarny,
który chcesz instalować .
Regulator przeznaczony jest do pracy z akumulatorami kwasowymi, żelowymi lub bezobsługowymi.Minimalna średnica przewodów powinna być dobrana według reguły 3A/1mm2 przekroju kabli przyłączeniowych.
Kreator stron www - przetestuj!