Panele solarne firmy 
           Sungen International Ltd.
         o mocy maksymalnej 100 W                    cienkowarstwowe ("Thin film PV module")                  model: SG-HN100-GG
      klemy montażowe 
Aktualnie Sungen pracuje nad technologią podwójnej warstwy , która będzie kombinacją krzemu amorficznego oraz podłożem z mikrokrystalicznego krzemu. Pozwoli to na podniesienie sprawności paneli cienkowarstwowych i uzyskiwanie mocy od 140 do 160 W. film z opisem poniżej .
Zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994/24/83) zabrania się kopiowania, rozpowszechniania i powielania wyżej przedstawionych treści i materiałów bez zgody firmy Wind.EW W przypadku naruszenia zakazu zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tego tytułu i jednocześnie informujemy, że grozi za to grzywna oraz kara pozbawienia wolności od 6 m-cy do lat 5 (art. 115.1).
Kreator stron www - przetestuj!