panele fotowoltaiczne budowa 

Fotowoltaika stanowiąca jedno z odnawialnych źródeł energii pozwala na bezpośrednią zamianę energii promieniowania słonecznego na prąd elektryczny bez emisji szkodliwych substancji jak CO2, NOx, SOx, metali ciężkich itp.

Panele fotowoltaiczne zbudowane są z wielu cel, które połączono w moduły dla uzyskania większych mocy. Wytwarzają one prąd stały o napięciu od 12 do 48 V w zależności od potrzeb. Dla zwiększenia poziomu prądu ogniwa można łączyć równolegle.

Rys. Budowa panela fotowoltaicznego .
Obecnie na rynku można spotkać kilka typów baterii słonecznych różniących się materiałem, z którego zostały wykonane ogniwa. 

Panele fotowoltaiczne z ogniw monokrystalicznych Ten typ baterii słonecznych charakteryzuje się wyższą ceną w przeliczeniu na wat mocy niż baterie słoneczne polikrystaliczne. Sprawność paneli monokrystalicznych jest wyższy niż polikrystalicznych i wynosi zazwyczaj 14-16%. Zazwyczaj ogniwa monokrystaliczne mają kształt wielokątów, przez co nie wypełniają w pełni przestrzeni w panelu, co przekłada się na znacznie niższą sprawność baterii w stosunku do sprawności pojedynczego ogniwa.

Panele fotowoltaiczne z ogniw polikrystalicznych Jedne z najbardziej popularnych baterii słonecznych charakteryzują się sprawnością rzędu 12-14%. Ogniwa budujące panel mają niebieski kolor z wyraźnie zarysowanymi kryształami krzemu.

 panele cienkowarstwowe 

Panele fotowoltaiczne z krzemu amorficznego Ten typ baterii słonecznych pośród technologii krzemowych charakteryzuje się najniższą sprawnością wynoszącą zazwyczaj 6-8% przy jednoczesnej najniższej cenie za wat mocy spośród technologii krzemowych

Panele fotowoltaiczne z tellurku kadmu CdTe Ten typ baterii słonecznej należy do technologii cienkowarstwowej, w której warstwa półprzewodnika jest nakładana w postaci warstwy grubości kilkuset mikrometrów. Sprawność paneli fotowoltaicznych opartych o tellurek kadmu to ok. 11% są one jednak znacznie, bo aż o kilkadziesiąt % tańsze w przeliczeniu na wat mocy niż baterie słoneczne zbudowane z ogniw krzemowych.

Panele fotowoltaiczne z mieszaniny Indu, Galu, Miedzi, Selemu (CIGS) Ten typ baterii słonecznej podobnie jak CdTe należy do technologii cienkowarstwowej Sprawność paneli fotowoltaicznych opartych o CIGS wynosi ok. 10-15% w zależności od technologii i producenta.
             monokrystaliczny                                 polikrystaliczny                         cienkowarstwowy
Kreator stron www - przetestuj!